Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Biblioteket App’en – privatlivspolitik

Læs her om bibliotekets privatlivspolitik ifm. brug af Biblioteket App´en

Opsamling af anonymiseret statistik

Vi gerne tilbyde vores brugere en overskuelig og brugervenlig app opsamler vi anonymiseret statistik over benyttelsen så vi bedst muligt kan tilpasse den brugernes behov. Vi får blandt andet oplysninger om antal besøg, gennemsnitlig besøgsvarighed og færden rundt på i app´en.

Opsamlingen sker via Google Analytics for Firebase.

Vi anvender ikke tracking cookies eller ‘Advertising Identifier’ til at sammenholde information om brugerne på tværs af denne app og andre systemer.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger bliver på intet tidspunkt videregivet eller solgt til tredjepart, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden du selv har givet os disse.

Bibliotekerne registrerer kun de oplysninger som er nødvendige for at styre materialeudlån og -afleveringer samt evt. hjemkaldelser og regninger, dvs. navn, adresse, cpr-nummer samt oversigt over hjemlånte eller bestilte materialer. Herudover registreres også spærring af lånere, dog uden oplysninger om begrundelsen herfor. Forbindelsen mellem de enkelte udlån og låneren slettes snarest og senest 4 uger efter udlånets ophør.

Ved indlogning i app´en gemmes dit login krypteret på din enhed og bruges til aktiviteter i app´en. Ved afinstallation af app´en slettes disse oplysninger.

Ved udlån efter en særlig serviceordning (bogen-kommer service) kan registreringen dog med lånerens skriftlige samtykke opretholdes i op til 5 år. Du kan se hvilke materialer du p.t. har hjemlånt eller bestilt ved at gå ind på lånerstatus i app´en.

For at beskytte mod misbrug af lånerkort kræves pinkode. Undlad at vælge en pinkode som andre kan gætte sig til. Oplysningerne videregives ikke til andre myndigheder, virksomheder eller private personer.

Du har efter persondataloven ret til indsigt i oplysninger, der er registreret om dig. Du kan henvende dig om dette ved dit bibliotek. Hvis kommunen har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du kræve, at disse bliver rettet. Dine rettigheder efter persondataloven fremgår navnlig af §§ 28-40.