Skrevet af: Kirsten Lund

Udgivet: 24. juli 2018

Med støtte fra Væksthusenes DigitaliseringsBoost-program for industri-4.0 har Redia startet et nyt projekt, som skal kickstarte robottens indtog på de danske #biblioteker !  Det sker i et samarbejde med forskere ved Syddansk Universitet, Enabled Robotics i Odense, Biblioteksmedier A/S og Aarhus Bibliotekerne m.fl. Der er endvidere en række biblioteker, der har meldt sig som test-biblioteker, når vi står klar med den første prototype.

Visionen er, at robotten skal erstatte de omfattende manuelle processer med at hente reserverede materialer samt scanne for fejlplacerede materialer, og dermed skabe tid og ressourcer til at bibliotekerne i højere grad kan fokusere på formidling og service.

Danske biblioteker er helt i front i forhold til udlandet på det digitale område. Men når det gælder arbejdet med at fremfinde reserverede materialer og sætte dem tilbage igen, foregår det stadig 100% manuelt. Det er en meget stor arbejdsbyrde hver dag året rundt. På et mellemstort bibliotek i Danmark bruger man ca. 1 mio dkk hvert år på dette arbejde. Med Libry Scout er det ambitionen, at robotten skal kunne overtage op mod 70% af det arbejde.

Materialer bliver forlagt og sat i reoler på forkerte steder. Det er helt almindeligt, og de kan være svære at finde igen. Med Libry Scout projektet er det visionen, at robotten kan scanne hele bibliotekets beholdning igennem og finde de fejlplacerede materialer. Det reducerer ny-indkøb og understøtter et øget udlån.

De første eksperimenter, hvor robotten selv navigerer rundt i lokalet, og en robotarm, der trækker bøger ud fra reolerne, lover allerede godt. Vi ser frem til et spændende samarbejde med biblioteker og vores partnere i Libry Scout projektet!

Presseomtale:

Erhvervsavisen Øst, side 35. 22. Maj 2018: e-pages.dk

Danmarks Biblioteksforening. 13. Juni 2018: www.db.dk

Aarhus Stiftstidende. 31. Maj 2018